Wczytuję...
Wczytuję...
Zapraszamy na bezpłatny przegląd i czyszczenie aparatu słuchowego
Problem niedosłuchu

Problem niedosłuchuCoraz więcej osób ma problemy ze słyszeniem. Niedosłuch dotyka co piątego mieszkaniec na świecie w wieku powyżej 55 roku życia, co czwartego w wieku powyżej 65 lat, a co trzeciego w wieku powyżej 75 lat.  Słuch pogarsza się przeważnie przez długi czas stopniowo i w początkowej fazie trudno jest zauważyć, że słyszymy gorzej. Prawie zawsze domownicy pierwsi zwracają uwagę na zbyt głośno nastawiony telewizor i zbyt głośną mowę. Przestajemy słyszeć dźwięki wentylatorów, dzwonków telefonów, szumów zza okien. Wydawać się może, że słyszymy dobrze, głośno, ale jest problem ze zrozumieniem mowy.


Wyróżniamy ubytki słuchu typu przewodzeniowegoodbiorczego i mieszanego.
   
 
  
 
  


Niedosłuch przewodzeniowy - dotyczy zaburzenia występującego w części przewodzącej dźwięk -przewód słuchowy zewnętrzny lub ucho środkowe. W wielu przypadkach słuch może ulec poprawie w wyniku zabiegów i leczeń laryngologicznych. Do laryngologa warto udać się już z wcześniej wykonanymi badaniami słuchu w naszych gabinetach. Badanie określi stopień i rodzaj niedosłuchu. 

Niedosłuch odbiorczy – najczęściej bezpowrotne i pogłębiające się uszkodzenie ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego, wymaga protezowania aparatem słuchowym, który znacznie poprawia zdolność do porozumiewania się i rehabilituje narządy słuchu. Charakteryzuje się:

  • Pogorszeniem zdolności słyszenia dźwięków wysokoczęstliwościowych.
  • Pogorszeniem zrozumieniem mowy szczególnie, gdy rozmawia kilka osób.
  • Głośne dźwięki stają się nieprzyjemne.
  • Niekiedy występują szumy uszne, ściśle związane z niedosłuchem odbiorczym. 

Przy ubytkach słuchu typowo odbiorczych najlepiej sprawdzają się bardziej zaawansowane aparaty cyfrowe, o dużej rozdzielczości, przy których można lepiej dopasować charakterystykę wzmocnienia aparatu. Szybkie układy kompresji zadbają o komfort przy nadwrażliwości na głośne dźwięki. Systemy mikrofonów kierunkowych i układy redukcji hałasu poprawią stosunek SNR – sygnału do szumu, przez co zrozumienie mowy i komfort będą lepsze. Najbardziej zaawansowane aparaty wyposażone są w systemy rozpoznające obecność głosu w sygnale i pracują niemal w taki sam sposób jak ucho eliminując zbędne szumy.
 


Gdy zaistnieje potrzeba zastosowania aparatu słuchowego, nie należy bać się tego urządzenia. Gdy jest ono właściwie dobrane i odpowiednio dopasowane staje się niezastąpionym. Również wielkość aparatu w ciągu ostatnich kilku lat zmniejszyła się kilkukrotnie. Dziś możemy proponować dla większości naszych pacjentów praktycznie niewidoczne, komfortowe aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie.

Problem niedosłuchu Postęp w dziedzinie aparatów słuchowych jest olbrzymi. Dostępnych jest kilkaset rożnych typów aparatów, w tym zaawansowane aparaty cyfrowe. Dziś aparaty słuchowe są na tyle inteligentne, że rozpoznają sytuacje akustyczne i dopasowują automatycznie szereg systemów, po to aby osiągnąć najlepsze zrozumienie mowy i komfort użytkowania.
 
Aparaty słuchowe dobierane są w punktach protetycznych. Dobór aparatu jest procesem złożonym i indywidualnym. Aby protetyk słuchu mógł wybrać odpowiedni aparat słuchowy i zaprotezować właściwe ucho musi wziąć pod uwagę szereg czynników. Oczekiwania naszych pacjentów są bardzo różne. Poza technicznymi przesłankami przy wyborze odpowiedniego aparatu słuchowego bierzemy pod uwagę priorytety wysuwane przez naszych klientów np. wielkość aparatu, kolor, łatwość obsługi, cena…


 Niedosłuch obustronny

Przy niedosłuchu obustronnym wskazaniem ze względów audiologicznych jest używanie dwóch aparatów słuchowych. Efekty które można uzyskać w dwóch prawidłowo dobranych aparatach słuchowych to:

  • Lepsza zdolność do lokalizacji źródła dźwięku (np. wiadomo z której strony nadjeżdża samochód).
  • Lepsze zrozumienie mowy w hałasie, zwłaszcza z zastosowaniem technologii kierunkowości.
  • Dobre zrozumienie mowy niezależnie po której stronie znajduje się rozmówca.

Ponadto przy obustronnym niedosłuchu i jednym aparacie może nastąpić postępująca deprywacja słuchowa i nasilenie szumów w uchu nieprotezowanym.